НИКОЙ ЧОВЕК НЕ Е ОСТРОВ

(и всеки има своя история )

С

емейната терапия, основана на системния подход, разглежда всеки конфликт, пред който живота ни изправя като част от нещо по-голямо, в което никога не сме съвсем сами. Тръгва от контекста тук-и-сега наместо от някога преди и изследва начините ни на свързване със значимите ни други – партньори, родители, деца.  Търси ресурсите в-и-на взаимоотношенията, не липсите. В центъра и стои онова, което (не) казваме на Другия и как то бива чуто. 

По същността си е ориентирана краткосрочно и като такава бива най-полезна в моменти на преход и/или криза. Преход е всичко ново, пред което се изправяме като партньори и/или родители – раждане на дете, намиране на общ език с тийнейджър, болест, развод, и пр. Криза е всичко онова, което ни държи будни нощем и носи непоносима тежест в дните ни – трудни взаимоотношения с партньор, изневяра, проблеми в училище, злоупотреба с алкохол или наркотици, преживяване на насилие, загуба или друго травматично събитие. Често кризите съвпадат с някои от важните моменти на преход в живота ни (нашия или този на двойката/ семейството), но това не е задължително. 

Процесът на консултиране и/или терапевтиране може да започне тогава, когато един или повече членове от семейството, имат убеждението, че нещо повече не може да бъде така и търсят промяна.

Клиента е този, който задава посоката на работа (да, работа върху взаимоотношенията и работа за промяна). Консултантът е този, който го подпомага и, според възможностите си, прави пътя по-лек. Няма сценарии или рецепти за успех и нищо никога не е на всяка цена.

Сесиите са с продължителност от 50 минути и честота от веднъж на седмица или две. 

Ако желаете да научите повече или искате да се свържете с мен, може да го направите през формата на сайта или на адрес maria [@] chincheva [.] com

„Всеки може да се роди отново, ако си намери думите…“ (Яна Монева, СВЕМА)